Rannsóknir

Home / Fróðleikur / Rannsóknir

Lokaverkefni í Tómstunda- og félagsmálafræði, ágúst 2009, Auður Helgadóttir
Unglingar og vímuefnaneysla : rannsóknir og forvarnir

Unglingar og vímuefnaneysla eru málefni sem brenna á mörgum í þjóðfélaginu og með tilliti til þeirra miklu breytinga og hraða sem orðið hafa síðustu árin í samfélagi okkar er ávallt brýn þörf fyrir opna umræðu. Unglingar og ungmenni eru hópar sem alltaf verða til staðar og ávallt þarf að endurskoða og bæta þær áherslur eða aðferðir sem við vinnum með ef betur skal í vímuefna og forvarnarmálum á Íslandi.
Í þessari ritgerð verður farið ofan í margt sem snýr að unglingum og vímuefnanotkun. Rakið verður helstu rannsóknir síðustu ára sem varða vímuefnaneyslu unglinga og ungmenna í framhaldsskóla. Dregið verður saman sú þróun sem hefur verið í þessum ákveðnu málum á Íslandi og hvernig áhrifaþættir í lífi unglinga tengjast vímuefnaneyslu þeirra. Farið verður í ýmsar kenningar innan félagsfræðinnar til að varpa ólíkum tilgátum fram sem geta útskýrt vímuefnaneyslu unglinga, þegar skoðað er umhverfi þeirra og aðstæður.
Einnig verða forvarnarmál skoðuð með það í huga hvað sé hægt að gera betur og hvað sé að virka. Heimildaöflun var í formi lesturs bóka, fræðigreina og rannsóknarskýrsla til að skoða þróunina og bera saman síðustu ár.

Lokaverkefni í Félagsráðgjöf, desember 2009, Erla Guðrún Sigurðardóttir:
Fjölskyldur ungmenna sem leiðast út í neyslu áfengis og fíkniefna – eru sameiginleg einkenni?

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða styrkleika ungmenna sem verið höfðu í neyslu, hvort áhættuþættir tengdir samskiptum, áföllum og stöðu fjölskyldunnar hafi verið til staðar í æsku ásamt því að komast að því hvernig ungmennin hefðu upplifað fjölskylduvirkni sinnar upprunafjölskyldu. Með rannsókninni vonaðist höfundur til að geta varpað ljósi á hvort þessir þættir hefðu eitthvað að segja varðandi líkur þess að ungmenni leiðist út í neyslu áfengis og fíkniefna með það að markmiði að vinna mætti í átt að því að fyrirbyggja neyslu ungmenna.